Prawo zwrotu w ciągu 14 dni. 

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, możesz zwrócić towar. Otrzymasz zwrot całej kwoty wydanej na zakupy.
Poniesiesz tylko koszt powrotnej przesyłki w wysokości 10€.
Pamiętaj, że produkt nie może być używany i musi być w idealnym stanie, zapakowany w oryginalne pudełko.
Nie usuwaj przyczepionych metek oraz zadbaj aby nie ubrudzić produków.
Jeśli chcesz zwrócić towar, zaloguj się na swoje konto, wejdź w “Moje zwroty zamówień” i zamów zwrot.
Samodzielnie zdecydujesz o terminie przyjazdu kuriera do Ciebie.

Formy płatności:

  • przelew
  • PayPal
  • Paysite -Cash

WARUNKI SPRZEDAŻY

Warunki sprzedaży przedstawione poniżej wyjaśniają zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki i sposoby, w jakich można dokonać zakupów online w sklepie Aversashoes.com. Prosimy o ich przeczytanie i zaakceptowanie. 

Warunki sprzedaży zgodnie z ustawą n. 185 z 25/05/1999 dotyczącą umów na odległość.
Transakcje w sklepie Aversashoes.com są regulowane przez następujące warunki:
 

Artykuł 1.

Dostawca: Calzature Aversa di La Polla Anna Rita & C. S.n.c. z siedzibą we Włoszech Corso Liberta, 37-20841 - Carate Brianza (MB), 00879770964 VAT. 

Klient: prywatny konsument, instytucja itp., którego dane zostały wprowadzone w momencie rejestracji i akceptacji tych warunków i będą miały prawo gwarancji przewidziane w artykule 11.

Artykuł  2. Przedmiot serwisu

Aversashoes.com (Dostawca) zapewnia Klientowi wirtualny sklep Aversashoes.com, w którym można oglądać towary online i dokonać ich zakupu. Klient może przeglądać ofertę aversashoes.com i dokonać zakupu od Dostawcy tylko po zaakceptowaniu tych warunków sprzedaży i po podaniu danych pozwalających na jego zidentyfikowanie: nazwa użytkownika i hasło (potrzebne do dostępu do obszarów chronionych).
 

Artykuł 3. Charakter stosunków (między Dostawcą a Klientem) i przypadki, w których nie mają zastosowania normy chroniące konsumentów. 

Zgodnie z wymogami krajowymi (Włochy) i europejskimi aktualnie obowiązujących ustaw, stosunki gospodarcze pomiędzy Dostawcą a Klientem są regulowane przez przepisy w celu ochrony Klienta tylko wtedy, gdy Klient zakupi produkt do celów osobistych nie związanych z własną działalnością gospodarczą. Dlatego w stosunkach/relacjach między Dostawcą a Klientem, który zakupuje towar do celów ściśle związanych z własną działalnością gospodarczą, posługującym się numer NIP (partita IVA) nie mają zastosowania normy/prawa chroniące konsumentów, w szczególności dekret z mocą ustawy nr. 185 z 1999 r. (umowy zawarte na odległość), dekret z mocą ustawy nr 50 z 1992 r. (prawo odstąpienia od umowy) i art 1469 prawa włoskiego.

Artykuł 4. Ceny. 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie ceny podane są z podatkiem "VAT" i jednocześnie wyrażone w euro. Obowiązująca cena jest zawsze wskazana w Koszyku w dniu zamówienia. Ceny niektórych lub wszystkich produktów mogą ulec zmianie nawet kilka razy w tym samym dniu, bez powiadomienia.

Artykuł  5. Płatności.

Możliwe są płatności kartą kredytową (PayPal) lub przelewem bankowym.
Płatność kartą kredytową (Visa, MasterCard, Diners Club i American Express) odbywa się za pośrednictwem serwisu Paypal, który zapewnia maksimum bezpieczeństwa, poufności i bezstronności w transakcjach. Można również płacić przelewem bankowym. Dostępne formy płatności zostaną przekazane po złożeniu zamówienia.

Artykuł 6. Zamówienia. 

Każde zamówienie jest identyfikowane przez unikalny kod (numer zamówienia) oraz zawiera datę złożenia w systemie, szczegóły zakupionych towarów, opłaty za wysyłkę i ewentualne zapakowanie na indywidualne życzenie w euro, wraz z podatkiem VAT. Klient zgadza się na otrzymywanie wszelkich komunikatów od Dostawcy dotyczących zamówień w formie elektronicznej (e -mail).

Artykuł 7. Wysyłki i dostawy. 

Dostawca zapewnia przesyłanie Klientowi zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Ewentualne opłaty i inne koszty związane z transportem produktów są obliczane i widoczne przy potwierdzeniu zamówienia i oraz na fakturze.

7.1.Termin zgłaszania reklamacji/niezgodności towaru. 

Po otrzymaniu towaru Klient musi sprawdzić czy paczka jest cała i czy są w niej zamówione rzeczy, w odpowiedniej ilości, tak jak wskazane w dokumencie towarzyszącym. W przypadku niezgodności Klient musi wypisać je dokładnie w dokumencie towarzyszącym pod karą utraty przysługującego mu prawa zwrotu/reklamacji. Klient musi zgłosić obecność niezgodności w dostawie w terminie 10 dni od daty dostawy listem poleconym. Po upływie tego okresu, wyroby uznaje się za przyjęte. W tym zakresie stosuje się komunikację, o których mowa w art. 9.

Artykuł 8. Dostawa

Dostawca zobowiązuje się wysłać przesyłkę do Klienta w ciągu 3/5 dni roboczych (z wyłączeniem weekendów i świąt) od daty potwierdzenia zamówienia wysyłanego do Klienta przez Aversashoes.com.

Artykuł 9. Prawo odstąpienia. 

Zobacz - prawo odstąpienia poniżej

Artykuł 10. Gwarancja

W momencie zakupu Klient zgadza się w całości na warunki gwarancji handlowej i pomocy, które są oferowane przez producentów towarów. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za warunki gwarancji.

Artykuł 11. Gwarancje udzielone przez Klienta.

11.1 Klient gwarantuje, że podane przez niego dane podczas akceptowania Regulaminu są prawdziwe i pozwalają zidentyfikować prawdziwą tożsamość Klienta, który zgadza się również niezwłocznie poinformować Dostawcę na piśmie, w tym e-mailem o wszelkich zmianach danych. W tym zakresie stosuje się komunikację, o których mowa w artykule 13. 

11.2 W momencie rejestracji do Klienta zostają przypisane: nazwa użytkownika (ID) i hasło dostępu do obszarów chronionych, które identyfikują Klienta i umożliwiają mu dokonywanie zakupów.

11.3 Klient jest informowany o tym, że zakupy zlecone przez osobę trzecią posługująca się nazwą użytkownika i hasłem Klienta są ważne i wiążące.  

11.4 Klient jest zobowiązany do przechowywania zarówno nazwę użytkownika i hasło z najwyższą starannością zachowując tajemnice na czas trwania umowy z Dostawcą. Klient jest również informowany o konieczności przekazania Dostawcy poprawnego adres e-mail w celu umożliwienia Dostawcy przekazywania potwierdzeń zamówień. 

11.5 Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Dostawcę na piśmie o zagubieniu, kradzieży lub utracie hasła. 

11.6 Dostawca zastrzega sobie prawo do aktywacji lub zawieszenia usługi w każdej chwili, jeśli dane są niepoprawne lub nie istnieją.

11.7 Klient, po dokonaniu zakupu, zobowiązuje się do wydrukowania i do zachowania niniejszych warunków a także  danych zakupionego produktu, które zostały już przez niego przeczytane i zaakceptowane, co stanowi niezbędny krok w procedurze zakupu, w celu pełnego spełnienia warunków określonych w art . 3 i 4 dekretu z mocą ustawy 185/99.
 

Artykuł 12. Ograniczenie odpowiedzialności.

12.1 Wszelkie informacje o produktach sprzedawanych przez Dostawcę są oparte na danych podanych przez ich producentów.  

12.2 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie, przerwy usług, pogorszenia wydajności, mających miejsce z powodu siły wyższej lub nieprzewidzianych okoliczności, gdy nie powstały z winy Dostawcy. 

12.3 W żadnym wypadku Dostawca nie będzie odpowiedzialny w stosunku do żadnej ze stron ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody niebezpośrednie lub wynikowe, straty w produkcji, utraty zysków lub kosztów poniesionych z tytułu opóźnienia lub niedostarczenia produktu lub w wyniku niedopełnienia umowy z przyczyn od niego niezależnych, ponieważ konsument ma prawo tylko do zwrotu zapłaconej sumy.
 

Artykuł 13. Komunikacja elektroniczna. 

13.1 Użytkownik wyraża zgodę by komunikaty dotyczące wszystkich usług on-line (w tym te związane z zamówieniami) były prowadzone przez Dostawcę w formie elektronicznej (e-mail) i z wykorzystaniem Internetu. Uznaje ich pełną ważność i nie będzie już od tej chwili podważać zawartości zawiadomień wysyłanych i/lub otrzymanych w formie elektronicznej. Klient jest informowany i zgadza się by sklep Aversashoes.com posiadał archiwa plików w systemie potrzebnych do zrealizowania zamówienia. 

13.2 Na potrzeby racjonalizacji i uproszczenia procedur dotyczących rachunkowości, Klient zgadza się by Dostawca przesyłał faktury za pośrednictwem poczty e-mail (Ordynacji podatkowej, art. 21 ustęp 1, z Dekret prezydencki nr. 633/72 - prawo wloskie). Faktury uznaje się za dostarczone w chwili przekazania. Faktury uznaje się za otrzymane w momencie otrzymaniu na skrzynkę pocztową Klienta, nie później niż piątego dnia po przekazaniu tych samych danych przez Aversashoes.com.

PRAWO ODSTĄPIENIA

Klient, który kupuje produkty w celach nie związanych z jego działalnością zawodową może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy z jakiegokolwiek powodu. Aby skorzystać z tego prawa, klient musi wysłać do AversaShoes zawiadomienie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia towaru wraz z formularzem wniosku, który AversaShoes wyśle klientowi na jego wyraźne żądanie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@aversashoes.com. 

Prawo odstąpienia od umowy jest uzależnione od następujących warunków:

1. Zakupione towary muszą zostać zwrócone w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu.

2. Aby ograniczyć uszkodzenia oryginalnego opakowania zalecamy, jeśli to możliwe, aby umieścić go w innym opakowaniu ochronnym (nie wolno stosować etykiet lub taśmy na oryginalnym opakowaniu produktu) 

3. Klient jest odpowiedzialny za towar aż do momentu otrzymania towaru w naszym magazynie. 

4. Koszty transportu związane ze zwrotem towarów są w gestii Klienta. AversaShoes nie odpowiada w żaden sposób za uszkodzenia lub kradzieży towarów zwracanych. 

Zwrot

Zgodnie z artykułem 67, paragraf IV, Kodeksu Praw Konsumenta, tylko po otrzymaniu produktu i po pomyślnej weryfikacji AversaShoes skorzysta z prawa odstąpienia od umowy w najkrótszym jak to możliwe terminie 30 dni od dnia, w którym AversaShoes dowiedziała się o prawie odstąpienia, do zwrotu kwot zapłaconych przez użytkownika. Kwota zwrotu zostanie wysłana za pośrednictwem poczty e-mail i zwrócona w takiej samej formie płatności jaka użyta została podczas zakupu. Zwrócona zostanie tylko kwota zapłacona za produkt, nie za koszt przesyłki od Klienta do AversaShoes. Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadkach, gdy AversaShoes stwierdzi:

1. Uszkodzenie produktu lub dowolny znak zużycia, które mają wpływ na ich ponowne wystawianie do sprzedaży 

2. Brak opakowania zewnętrznego i/lub wewnętrznego

3. Brak składników części towaru.  

Komunikacja i skargi

Wszystkie zawiadomienia lub skargi Klienta na AversaShoes dotyczące Zamówień muszą być skierowane do Działu Obsługi Klienta pisząc na info@aversashoes.it

Jurysdykcja

Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a AversaShoes zawarta jest we Włoszech i według prawa włoskiego. Wszelkie spory będą 

będą rozstrzygane przez sąd w Mediolanie.

Dane osobowe (Privacy)

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, znajdują się na specjalnie poświęconej stronie internetowej.